Contact us

Xixiang Street Long Teng Community Xixiang Road 230#,
Manjinghuayiluan Building 2 1201-2 Baoan District
Shen Zhen, Guang Dong, China
Phone: (+86) 189 9585 6901

Question before sales: sales@kalamifishing.com
Question after sales: support@kalamifishing.com

Or if you have no idea, please send a message to us:

Contact form